Email ve ÖPA Şifre Yönetimi

Öğrenciler;
10_haneli_öğrenci_numaraları@erciyes.edu.tr şeklinde e-posta hesaplarına sahiptirler. Bu e-posta hesaplarının 30 MB kotası olup, gelen iletiler anti virüs ve antispam taramasından geçmektedir.Bu hesaplarını ilk defa kullanacak öğrencilerin ilk şifreleri aşağıdaki gibi üretilmiştir.
Şifreler 6 karakterden oluşmakta olup harfler büyük olmalıdır ve türçe karakter kullanılmamalıdır.

1. karakter : *
2. karakter : Baba Adı İlk Karakteri
3. ve 4. karakter : Doğum Tarihinin Gün Kısmı
5. karakter : Anne Ad ının İlk Karakteri
6. karakter : -

Örnek :

Öğrenci No : 1030218292
Doğum Tarihi : 10.11.1978
Anne adı : FATMA
Baba Adı : ÜMİT

Kullanıcı Adı : 1030218292
Mail şifresi : *U10F-

Not: Türkçe karakter kullanılmayacaktır ve büyük harf kullanılacaktır. ( Ç Ğ Ş İ Ü Ö yerine C G S I U O kullanılacak.)
İlk şifresini alan öğrencilerimiz aşağıdaki Şifre Yönetiminden  şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Öğrencilerimiz sahip oldukları bu e-posta hesapları ie aynı zamanda üniversitenin satın almış olduğu online veritabanlarına kampüs dışındanda erişebileceklerdir. Konu ile ilgili tekn ik bilgiyi http://yardim.erciyes.edu.tr/index.php?action=artikel&cat=8&id=21&ar tlang=tr  adresinden edinebileceklerdir.Aynı zamanda eduroam projesi kapsamında erciyes.ed u.tr uzantılı e-postalara sahip olan her öğrenci kablosuz internet erişimi hakkına da sahiptir. Konu ile ilgili teknik bilgi ve yardım için http://kablosuz.erciyes.edu.tr adresini kullanabileceklerdir.
 

http://obisis.erciyes.edu.tr/
 
Şifre Yönetimi
 
Yeni Şifreniz en az 2 alfabetik karakter ve en az 1 nümerik ya da özel karakter içermelidir.
Kulanıcı adı / User Name   
Örnek: webadmin@erciyes.edu.tr   
Şifresi / Password   
Yeni Şifre / New Password   
 Yeni Şifre *Onay / New Password  *Confirm   
 Erciyes Üniversitesi Web Portalı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı webadmin@erciyes.edu.tr 0 352 207 66 66