Ek Kontenjan Kayıtları

       ÖSYM tarafından Üniversitemiz yükseköğretim programlarına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra açık kalan kontenjanlar tespit edilerek ÖSYM Başkanlığına bildirilir. ÖSYM tarafından Ek-Kontenjan başvuruları alınır. Adaylar başvuru sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına web sayfamızda ilan edilen kayıt tarihlerinde ve istenen belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıtlarının yaptırırlar.
 
Kayıt Yeniletme;

Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmek ve ders almak için öğrenim katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.
       a) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmak zorundadırlar. Başvurular, ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.
       b) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. İki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin üniversiteden kaydı silinir.
       c) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle kaybedilen süreler, kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yeniletme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.

 
İlgili Linkler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci Kayıt Kılavuzu
ERÜ Yönetmelikleri
Öğrenci Bilgi Sistemi
 
 


Erciyes Üniversitesi Web Portalı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı webadmin@erciyes.edu.tr 0 352 207 66 66