Akademik Başarı ve Haberler
A+ A-
Üniversitemiz Öğretim Üyelerine TÜBİTAK 1002 Proje Desteği
Üniversitemiz akademisyenlerinin yürütücülüğünü yaptıkları ve ayrıntıları aşağıda verilen projeler, TÜBİTAK 1002 Proje Desteği kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı:
Üriner Sistemin Konjenital Ürolojik Anomali İle Takip Edilen Kronik Böbrek Hastalarinda İdrar Dkk3 Düzeyi İle Renal Hastalik Progresyon İlişkisinin Değerlendirmesi

Proje Yürütücüsü:
Prof. Dr. İsmail DURSUN / ERÜ Tıp Fakültesi

Araştırmacı:
Cevat YAZICI, Didem BARLAK KETİ, İnayet GÜNTÜRK, Ayşe Seda PINARBAŞI, Neslihan GÜNAY, Sibel YEL / ERÜ Tıp Fakültesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Ratlar'da Deneysel Siyatik Sinir Hasarında Fisetin' in İyileşme Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü:
Doç. Dr. İbrahim KARAMAN / ERÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Araştırmacı:
Doç. Dr. Arzu Hanım YAY, Doç. Dr. Yeşim AKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YETKİN, Uzm. Dr. Ali Eray GÜNAY, Arş. Gör. Dr. Alparslan YAZICI, Arş. Gör. Dr. İbrahim ERKAN / ERÜ Tıp Fakültesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Krom Ile Kirlenmiş Topraklarda Nanopartikül Uygulamasının Topraklarda Krom Immobilizasyonu Ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü:
Doç. Dr. Veysel TURAN / Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Araştırmacı:
Prof. Dr. Osman SÖNMEZ / ERÜ Seyrani Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Patates Böceği Mücadelesinde Ülkemiz Yerel Entomopatojen Nematodlarının Sahip Olduğu Simbiyotik Bakterilerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Proje Yürütücüsü:
Prof. Dr. Ramazan CANHİLAL / ERÜ Seyrani Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Araştırmacı:
Arş. Gör. Ebubekir YÜKSEL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Metisilin Dirençli ve Duyarlı Staphylococcus Aureus Suşların Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Saçılması Üzerinden Derin Sinir Ağları ile Hızlı Tespiti

Proje Yürütücüsü:
Arş. Gör. Fatma UYSAL ÇİLOĞLU / ERÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDIN ve Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN

Danışman:
Prof. Dr. Mahmut TOKMAKÇI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: İçerisinden Grafen Nano Partikül Katkılı Su Geçen Boru İçerisinde Modifiye Edilmiş Bükülmüş Levhalar ile Isı Transferi İyileştirmesinin Deneysel Olarak Araştırılması

Proje Yürütücüsü:
Arş. Gör. Toygun DAĞDEVİR / ERÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği

Danışman:
Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Benzoksazol Yapısı Taşıyan Bazı Yeni Bileşiklerin Tasarımı, Moleküler Docking Çalışması, Sentezi İle EGFR ve VEGFR-2 Kinaz Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü:
Dr. Öğr. Üyesi Meryem EROL / ERÜ Eczacılık Fakültesi

Araştırmacı:
Prof. Dr. Özlem TEMİZ ARPACI, Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Eren DEMİRPOLAT ve Arş. Gör. İsmail ÇELİK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Organomineral Gübre Uygulamalarının Kireçli Topraktaki Fosfor Fraksiyonları Üzerine Etkisi

Proje Yürütücüsü:
Doç. Dr. Adem GÜNEŞ / ERÜ Ziraat Fakültesi

Araştırmacı:
Prof. Dr. Osman SÖNMEZ, Doç. Dr. Serkan ŞAHAN ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan UZUN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Lipopolisakkarit ve Lipoteikoik Asit ile İndüklenmiş Akkaraman ve Romanov Irkı Kuzuların Lenf Düğümlerinin Mikroanatomik Karşılaştırılması ve Bu İndüklenme Sonucunda Etkili İmmün Moleküllerin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü:
Doç. Dr. Aydın ALAN / ERÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Araştırmacı:
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ, Doç. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR, Doç. Dr. Emel ALAN, Doç. Dr. Korhan ARSLAN, Arş. Gör. Dr. Esma Gamze AKSEL ve Arş. Gör. Fadime DALDABAN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Dörtlü Band Matrisinin Etki Alanı ile Elde Edilen Dizi Uzayları Üzerinde Kompakt Operatörler

Proje Yürütücüsü:
Doç. Dr. Abdulcabbar SÖNMEZ / ERÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Anti-Sahtecilik Uygulamaları İçin Tekrar Edilemeyen Görünmez Güvenlik Etiketlerinin Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü:
Öğr. Gör. Dr. Menekşe ŞAKİR / ERÜ Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERNAM)

Araştırmacı: Öğr. Gör. İlker TÖRÜN

Danışman:
Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖNSES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Elmada Farklı Anaç-Kalem Kombinasyonlarında Bakteri Uygulamasının Biyokimyasal Madde İçeriği ve Enzimatik Aktivite Üzerine Etkileri 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ercan YILDIZ 

Araştırmacı: Prof. Dr. Osman SÖNMEZ, Arş.Gör.Mehmet YAMAN

Danışman: Doç. Dr. ADEM GÜNEŞ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Adı: Yeşil Sentez Ag@nGO Nanokompozit İçeren Dental Adezivin Antibakteriyel Aktivitesi ve Dentine bağlanma dayanımı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Soley ARSLAN/Diş Hekimliği Fakültesi

Araştırmacılar: Doç. Dr. İsmail Öçsoy/Eczacılık Fakültesi,  Dr. Öğr. Üyesi Nilay Ildız/Eczacılık Fakültesi, Arş. Gör. Semiha Ekrikaya/Diş Hekimliği Fakültesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toplam 2163 görüntüleme
12 Ağustos 2020 Çarşamba
Akademik Başarılar
  1 2 3 4 5  ...   
2015 - 2020 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi
ERUDM