Haberler
A+ A-
Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış, düzenlediği basın toplantısında 1 yıllık faaliyetlerini değerlendirdi.

Botanik Alakart Restoranda düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç, Genel Sekreter Murat Yenisu, Genel Sekreter Yardımcısı Venhar Çokkeçeci, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, fakülte dekanları, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Toplantıda yaptığı sunumla bir yıllık faaliyetlerini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “İyi bir eğitim kurumu olarak Türkiye’de öncü üniversiteler arasında yer alan Erciyes Üniversitemizin başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmayı amaçlamaktayız” dedi.

Rektör Çalış’ın basın toplantısından bazı başlıklar şöyle:

“Üniversitemiz politikalarını kurumun iyi bir araştırma üniversitesi olması yönünde belirlemiş ve bu politikaları kararlılıkla uygulayarak önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu kapsamda ERÜ, YÖK Başkanlığı tarafından belirlenen ülkemizdeki ilk 10 araştırma üniversitesinden birisi olmayı başarmıştır. Üniversitemizin araştırma üniversitesi konumunu güçlendirerek sürdürebilmek için stratejik yönetim politikaları geliştirilmiş ve etkin uygulamalar başlatılmıştır. Üniversitemiz, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip eden, tüm varlık ve faaliyetlerini kayıt altında tutan, ölçen ve ölçüm sonuçlarını politika ve uygulamalarına yansıtabilen stratejik yönetim anlayışını benimsemişti.

Üniversitemizde 2018 yılında 9 olan akredite edilmiş program sayısı 2019’da 13’e ulaştırılmıştır. Eğitim- öğretimde kalite standartlarının yükseltilmesi için, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, Eğitim, Veteriner, İletişim ve İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere ön çalışmalar başlatılmış olup, akredite edilmiş program sayısının 30’a çıkarılması hedeflenmiştir.

Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından akademik birimlerde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 172 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanının katılımı ile ‘mevzuat birliği’ temalı öğrenci işleri çalıştayı gerçekleştirdik. 2018’de bin 600 civarında olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, yoğun şekilde yürütülen ikili işbirlikleri ve tanıtım faaliyetleri ile günümüz itibariyle 2 bini aşmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu sayının 3 bini aşması hedeflenmektedir.

Erasmus programı kapsamında üniversitemiz öğrencilerinin dolaşım faaliyetlerine katılımlarının teşvik edilmesi ve başvuru başarımlarının artırılmasına yönelik olarak Kâğıtsız Erasmus Yazılım Sistemi kullanıma alınmıştır. YÖK’ün dijital dönüşüm hedefi kapsamında e-imzalı ile diploma ve eklerinin verilmesi, dijital arşiv konusunda uygulamalar başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Merkezi öğrenci işleri faaliyetlerinin tümüyle elektronik ortamda yürütülmesi ve kâğıtsız uygulamaların hayata geçirilmesi için ihale süreçleri tamamlanmış olup, sistemin 2 yıl içerisinde etkin olarak kullanıma alınması hedeflenmektedir. Kütüphane hizmetlerinin 7/24 verilmesi uygulaması başlatılmıştır. Öğrenci yemekhanesi fiziksel altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerinin sayısı ve sağlanan destekler artırılmış, bu kapsamda bahar şenlikleri etkinliği uzun bir aradan sonra tekrar gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında kampüs içerisinde yeni bir yurt yapılması amacıyla arsa tahsisi yapılmıştır. Öğrencilerle doğrudan görüşmeler artırılmış ve sosyal medya üzerinden iletişim kanalları etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi yaşam bilimleri alanında oluşturmuş olduğu güçlü alt yapısı sayesinde bu konuda çalışan araştırmacılar ve sanayi firmaları için kusursuz bir ekosistem oluşturmuştur. Bu ekosistem halkasına son olarak eklenen Erciyes Üniversitesi Ziya Eren İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 yılı itibari ile faaliyete geçmiştir. Ayrıca Aşı Araştırma Merkezi için gerekli tüm çalışmalar tamamlanmış, Kalkınma Bakanlığı’ndan destek alınmıştır. Çok yakın zamanda Aşı Araştırma Merkezi de hizmete girecektir. Disiplinler arası lisansüstü programlar açılmıştır. Doktora programlarının sayısı artırılmış ve doktora öğrencilerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında desteklenen öğrenci sayısı 2018 yılında 67 iken, bu sayı 2019 yılında 100’ü geçmiştir. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Burs Programı kapsamında 10 doktora öğrencisinin destek alması ve sanayide istihdam edilmesi sağlanmıştır. Lisansüstü tezlerinin kalitesinin ve çıktılarının artırılması amacıyla, ilgili programlara özgü olarak tezler kapsamında yayın ve benzeri çıktıların üretilmesine yönelik zorunlu şartlar uygulamaya konulmuştur.  

Erciyes Üniversitesi, Kayseri sanayisi ile arasındaki üniversite - sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, sanayicinin nitelikli problemlerinin tespit edilmesi, akademisyenlerin ürüne dönüşebilir hazır projelerinin gerçekleştirilmesi için 100 talep 100 proje programını başlattık. 100 talep 100 proje programı bir üniversite tarafından fonlanması açısından, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşımaktadır. Sanayi firmalarının taleplerin alınması, uygun akademisyen eşleştirmesinin yapılması gibi teknik süreçler Erciyes Teknoloji Transfer Ofisince gerçekleştirilmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı ise sanayi ve kamu kuruluşlarına gerekli duyuruların yapılması ve uygun proje taleplerinin iletilmesi için programda etkin rol almaktadırlar. Bugüne kadar 50 adet talep alınmış olup 35 adedi başarı ile eşleştirilmiştir. TÜBİTAK 1004 programı ile yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri işbirliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri ileri teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesinin başvurusunu yaptığı ‘İnsanlarda Enfeksiyon Hastalıklarına ve Kansere Karşı İleri Teknoloji Kullanarak Prototip Aşıların Geliştirilmesi (InHUVAC)’ isimli proje birinci aşamayı başarı ile geçmiştir. İkinci aşama başvurusu ise 03.09.2019 tarihi itibari ile TÜBİTAK’a teslim edilmiştir. Ülkemiz için stratejik öneme sahip insan aşıları geliştirilmesi için son derece önemli olan bir projedir.

  Erciyes Üniversitesi toplumsal hizmet boyutu ile de önemli hizmetler gerçekleştirmektedir. Bünyesinde yer alan 8 bağımsız hastane ile bir bütün olarak toplum sağlığı konusunda hizmet üreten Erciyes Üniversitesi, hastanelerinin hizmet kalitesini artırmak için akreditasyon süreçleri yürütmektedir.  Türkiye’nin ilklerine sahip Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Sağlık Bakanlığının Sağlıkla Kalite Standartları (SKS) Değerlendirmesinde 93.78 puan almıştır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik süreklilik ve zamanlılık, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan standartların uyguladığı ‘Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi’, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 21-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. ERÜ Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) tarafından akredite edilmiş, Avrupa ve Dünya standartlarında Ülkemizdeki Kamu Hastaneleri arasındaki ilk merkezdir. Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Merkezi de, JACIE tarafından akredite edilmiş, Avrupa ve dünya standartlarında ülkemizde JACIE sertifikasına sahip olan ilk ve tek merkezdir.

YÖK’ün üniversiteler için belirlenmiş olduğu hedef odaklı uluslararasılaşma çerçevesinde Erciyes Üniversitesi de gerekli adımları atmakta ve yapılanmasını her geçen gün tamamlamaktadır. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi’nde bugün itibarı ile 1.600 yabancı uyruklu öğrenci eğitim almaktadır. Bu rakamın artması, hedef odaklı uluslararasılaşmanın tamamlanması için Erciyes Üniversitesi çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.”

Toplantının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi kurulmasına ilişkin işbirliği protokolüne imza attılar.

Video için tıklayınız

Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi Rektörümüz, 1 Yıllık Faaliyetlerini Değerlendirdi
Toplam 362 görüntüleme
03 Ekim 2019 Perşembe
Duyuru ve Haberler
  1 2 3 4 5  ...   
2015 - 2020 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi
ERUDM