Duyurular
A+ A-
Sosyal Destek Programı 2019 Güdümlü Proje Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

SODES Sosyal Destek Programının 2019 yılı itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları eliyle yürütülmesi planlanmaktadır.

Sosyal Destek Programı (SODES), uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulama alanını yaygınlaştırmak amacıyla uygulanmaktadır.

2019 yılı için Sosyal Destek Programının (SODES) yalnızca “Güdümlü Proje Desteği” şeklinde uygulanması planlanmaktadır. Kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde nakdi eş finansman katkısı asgari %10 olarak düşünülmektedir. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının bağlı olduğu mevzuatı gereğince üniversitemizden projelere nakdi eş finansman desteğinin kurum dışında açılan bir hesaba aktarılması suretiyle sağlanması mümkün olmadığı için, proje kapsamındaki eş finansman tutarı, oluşturulacak proje ortağı kuruluşlardan sağlanması koşulu ile proje başvurusuna onay verilecektir.

Kar amacı güden kuruluşlar proje uygulayıcısı ve/veya proje ortağı olarak Sosyal Destek Programı Güdümlü Projelerinde yer alabilir. Kar amacı güden kuruluşların projeleri, Sosyal Destek Programı amaçlarına uygun olarak ve yüzde 50'den az olmayan tutarda eş-finansman sağlamaları kaydıyla desteklenebilecektir.

Henüz resmi başvuru süreci başlatılmamış olmakla birlikte proje havuzu oluşturulması maksadıyla ve ORAN Kalkınma Ajansı’na iletilmek üzere yukarıda belirtilen hususları da dikkate alarak SODES programı kapsamında araştırmacılarımız tarafından sunulması planlanan alt sınırı 1 Milyon TL, üst sınır ise belirlenmemiş ve ekte yer alan ‘EK-1 SODES Öncelikleri‘ ile uyumlu güdümlü proje fikirlerinizin   ‘EK-2  SODES Güdümlü Proje Bilgi Formu‘ na işlenerek en geç  8 Ağustos 2019 tarihine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi’ ne  ait endeks@erciyes.edu.tr  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Projeye ait bilgilendirici belgeler ektedir.

 

SODES Öncelikleri için tıklayınız

SODES Güdümlü Proje Bilgi Formu için tıklayınız

 

Toplam 840 görüntüleme
29 Temmuz 2019 Pazartesi
Duyuru ve Haberler
25 Haz PerşembeHobi Bahçesi Duyurusu
  1 2 3 4 5  ...   
2015 - 2020 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi
ERUDM