Duyurular
A+ A-
Üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi Tarafından “Doktora Sonrası Araştırmacı Projeleri (DOSAP)” Destek Programı Başlatılacaktır

Program kapsamında ERÜ öğretim üyelerinin yüksek katma değerli çıktılar elde edilmesi potansiyeli bulunan ve yüksek nitelikli araştırmacı çalıştırılmasına ihtiyaç duydukları bilimsel araştırma projeleri kapsamında doktora sonrası araştırmacı çalıştırılabilmesine imkân sağlanacaktır.

Söz konusu program 1 Temmuz 2017 tarihli ve 3011 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında uygulamaya konulan ilkelere uygun olarak yürütülecektir. Bu kanuna göre öğretim üyelerinin yürüttükleri araştırma projelerine yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süreyle sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilecektir.

Bu kapsamda sınırlı sayıda DOSAP Projesi destekleneceğinden, BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulan takvime uygun olarak alınan proje başvuruları, kurum dışı hakemlerin değerlendirmesine sunulacak, proje ekibinden BAP Komisyonuna sözlü sunum yapmaları talep edilecek, proje yürütücüleri ve doktora sonrası araştırmacıların akademik üretkenliklerine dayalı performansları ve önerdikleri projeler kapsamında taahhüt ettikleri yayın ve/veya TÜBİTAK gibi diğer kurumlarca desteklenen proje kazanımı gibi hususlar da dikkate alınarak desteklenecek projeler belirlenecektir.

DOSAP Projeleri kapsamında en fazla 3 yıla kadar çalıştırılabilecek doktora sonrası araştırmacılar için günümüz itibariyle yaklaşık 4.000-4.300TL civarında maaş ödemesi yapılabilecektir.

Eylül 2019’un başlarında çağrıya çıkılması planlanan Doktora Sonrası Araştırmacı Projelerinin Uygulama Esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar halen devam etmekte olup, detayları ayrıca duyurulacaktır.

BAP Koordinasyon Birimi


Toplam 905 görüntüleme
31 Temmuz 2019 Çarşamba
Duyuru ve Haberler
25 Haz PerşembeHobi Bahçesi Duyurusu
  1 2 3 4 5  ...   
2015 - 2020 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi
ERUDM