Haberler
A+ A-
Üniversitemiz, THE 2017 Asya Üniversiteleri Sıralamasında En İyi 250’de
Dünyanın en itibarlı üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) 2017 Asya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. 2015 yılına ait kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE Asya 2017 sıralamasında Türkiye’den 17 üniversite en iyi 300 Asya üniversitesi arasında yer almıştır. Bu sonuçlara göre, ERÜ en iyi 201-250 üniversite aralığında sıralanarak önemli bir başarı göstermiş, Türkiye üniversiteleri arasında 11. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer almıştır.

THE Sıralama Sistemi Asya üniversitelerini, dünya üniversiteleri sıralamasında kullandığı Öğretim, Araştırma, Atıflar, Endüstri Geliri ve Uluslararası Görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre derecelendirmekte olup, toplam puan belirlenirken Öğretim %25, Araştırma ve Atıflar %30, Endüstri Geliri ve Uluslararası Görünürlük ise %7.5 oranında ağırlığa sahip bulunmaktadır.
THE Sıralama Sistemi tarafından 2013-2016 yılları arasında 4 kez yayımlanan Asya üniversiteleri sıralamasında 2016 yılında Türkiye’den 11 üniversite yer bulurken, bu yıl açıklanan sonuçlara göre ülkemizden 17 üniversite sıralamada yer almıştır. Tabloda verilen sıralamalar, sıralamanın açıklandığı yıldan iki yıl öncesine ait kurumsal veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Buna göre 2016 sıralaması 2014 yılına ait, 2017 sıralaması ise 2015 yılına ait verilere göre gerçekleştirilmiştir.THE Asya üniversiteleri değerlendirmesi kapsamında üniversiteler alanlara göre de sıralanmıştır. Buna göre ERÜ dikkate alınan 31 alandan 12’sinde sıralamalarda yer almıştır. ERÜ’nün alan sıralamaları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Güney Kore’de Ulsan Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen THE Asya Üniversiteleri 2017 Zirvesinde farklı ülkelerden dünyanın en önde gelen üniversitelerin yöneticileri ve temsilcilerinin katılımı ile üniversitelerde araştırma işbirliklerinin yönetimi, girişimciliğin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi işbirliği ve sıralamaların araştırma işbirliklerine katkısı gibi konularda konuşmalar ve paneller düzenlenmiştir.

THE Sıralama sistemi editörü Phil Baty, Türkiye üniversitelerinin sıralamadaki başarısı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde aşağıdaki hususları ifade etmiştir:
“Asya üniversiteleri sıralamasında geçen yıl Türkiye’den 11 üniversite yer alırken bu yıl sayının 17’ye çıkması çok önemli bir gelişmedir. Birçok üniversitenin puan değerinde de artışlar olmasına rağmen bazı üniversitelerin sıralamalarda yer kaybetmesi, rekabetin giderek artmakta olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Türkiye dünya çapında üniversitelerinin bulunabilirliği söz konusu olduğunda listedeki en iyi ülkedir ve üniversite yaşındaki nüfusunun dörtte birinden fazlasının (yüzde 28) tablodaki 17 üniversiteden birine mensup olması da dikkat çekicidir.”

“Türkiye, 2000 ile 2014 yılları arasında araştırma ve geliştirme alanındaki harcamalarının GSYİH’ya oranını %1'e çıkarmak suretiyle ikiye katladı, öğrenci başına üçüncül eğitim harcamalarını 2005 ile 2012 yılları arasında %22 artırdı ve yükseköğrenime katılımı 2010 ile 2014 yılları arasında %71 oranında artırdı. Bu artışlar önemli gelişmelerdir, ancak bu genişlemenin kalitenin artmasıyla karşılanıp karşılanmadığı konusunun üzerinde önemle durulmalıdır.”

“Genel olarak, Asya'nın en iyi 300 üniversitesi sıralamasından kıtanın ne kadar dinamik, çeşitlilik arz eden ve rekabetçi bir yükseköğretim bölgesi olduğu görülmektedir. Türkiye bu gelişimin önemli bir parçasıdır ve geride kalmamayı başarmalıdır.”
“Dünya Üniversite Sıralamaları ile aynı olan 13 zorlu performans göstergelerini kullanan 2017 Asya Üniversitesi Sıralamalarında yer alabilmek kolay bir iş değildir. Kurumlar öğretim, araştırma, uluslararası görünürlük ve bilgi transferi gibi alanlarda yüksek performans standartları göstermeli ve hızla dünyanın en ileri yükseköğretim gücü haline gelen diğer önemli araştırma üniversiteleri ile rekabet etmelidir.”

Bu önemli başarıya katkı sağlayan tüm mensuplarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

ERÜ Rektörlüğü

Toplam 1567 görüntüleme
17 Mart 2017 Cuma
Duyuru ve Haberler
  1 2 3 4 5  ...   
2015 - 2018 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi