Haberler
A+ A-
Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı

Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, Üniversitemizden Memnun Ayrıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Erciyes Üniversitesi’nin Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinde saha ziyaretleri tamamlandı. Üniversitemizdeki değerlendirme sürecini titizlikle yürüten Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı başkanı ve üyeleri, üniversitemizden memnun ayrıldı.

19-22 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha ziyaretinin son gününde Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı üyeleri, Rektörlük Senato Salonu’nda, Rektör, Rektör Yardımcıları, Kalite Komisyonu Üyeleri, Dekanlar ve birim yöneticileriyle yaptıkları çıkış görüşmesinde raporlarını sözlü olarak sundular.

Çıkış görüşmesinin açış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurulmasının ardından üniversitelerden her yıl hazırlanması istenen Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının hazırlandığını ve Üniversitelerin her 5 yılda bir Kurumsal Dış Değerlendirmeden geçirileceğini kaydetti.

Rektör Güven, Üniversitemizin ilk değerlendirilecek üniversiteler arasında yer almak üzere niyet beyanında bulunduğunu ve bu beyanın Yükseköğretim Kalite Kurulunda değerlendirildikten sonra kabul edildiğini, sonuç olarak da üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirmeye tabi tutulduğunu ifade etti.

Rektör Güven, “Üniversitemizde gerçekleşen bu çalışmanın verimli geçtiğini düşünüyorum. Dış Değerlendirme Takımı üyelerinin değerlendirmelerinden çıkan sonuç ve geri bildirim, bizim için çok önemli. Biz Erciyes Üniversitesi olarak her zaman kaliteye, çalışmaya ve başarıya önem vermeye devam edeceğiz. Erciyes Üniversitesinin sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da adından söz ettiren üniversiteler arasına girmesi için gayret göstereceğiz” dedi.

Daha sonra Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirmesini gerçekleştiren takım başkanı ve üyeleri, Kurumun güçlü yönleri ile iyileştirilmesi gereken yönlerini ele aldıkları çıkış raporunu sundular.  

Değerlendirme Takımı Başkanı olarak görev alan Sabancı Üniversitesi Eski Rektörü ve Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker, raporlarında kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerini ayrı başlıklar altında sıralamak yerine, çıkış görüşmesinde tek başlık altında toparlamayı uygun gördüklerini kaydederek şunları söyledi;

 “Erciyes Üniversitemizde 3 gün süren saha ziyaretlerinin ardından hazırladığımız raporda üniversitenin güçlü yönlerini başlıklar halinde sıralamaya çalışacağım. Erciyes Üniversitesinde tespit ettiğimiz üst yönetime kolay erişilebilirlik, dünyada çok az üniversitede görülen bir vasıftır. Rektör, Dekan ve merkez yöneticilerine erişilebilirlik, Erciyes Üniversitesi’nde en üst düzeyde. Bu özelliklerinden dolayı üniversitedeki tüm yöneticileri kutluyorum.

Kalite Güvence Sisteminin üniversitede uygulanmasında Üst yönetimin verdiği kararlı destek ve bu konudaki özgüvenleri bizleri çok memnun etti. İlk değerlendirilecek üniversiteler arasında yer almak için başvurulmuş olması, yani üniversitenin daima hazır olduğunu gösteren, ‘gel beni incele’ şeklindeki tutumu takdire şayan. Keza, Üniversite Kalite Kurulu, yetki ve sorumluluklarını çok iyi bilmekte ve özveri ile çalışmaktadır.

Erciyes Üniversitesi’nde bilgi yönetim sistemi olağanüstü çalışmaktadır. Kurumun bu sistem için önemli bir yatırım yapmış ve her kuruma örnek olacak bir sistem kurmuş olduğu gözlenmektedir.

Erciyes Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası başarı sıralamalarında aldığı yer, ki bunu çok önemsiyoruz, kalıcı ve sürdürülebilir olarak değerlendirilmiştir. Bu gerçekten önemli bir başarı.

Erciyes Üniversitesi ile hayırseverler arasındaki bağ ve ilişki takdire şayan hatta imrendirecek boyutta bulunmuştur. Bunda Kayseri’nin ekonomik başarısı, ekonomik gücü, Kayserililik duygusu, yardım ve dayanışma unsurları önemli yer tutsa da, üniversitenin bağışçılarla mutlu bir ortamda bir araya gelişleri övgü gerektirir.

Üniversitede yer alan yaşam bilimlerine yönelik araştırma merkezleri bizi oldukça etkiledi. Erciyes Üniversitesi’nde çok sayıda araştırma merkezi var ve buraların hepsinde önemli projeler yürütülüyor. Bu önemli projelerden aşı çalışmaları sadece ülkemiz için değil, bütün dünya ve insanlık için büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede yaşam bilimleri odaklı araştırma merkezlerindeki çalışmalardan oldukça etkilendiğimizi söyleyebilirim.

Üniversitede fakültelerde ve meslek yüksekokullarında öğretim elemanlarıyla öğrencilerin uyumu yerinde. Öğrencilere tanınan imkânlar oldukça iyi. İdari personelin mesleki disiplini yerinde. Kalite konusundaki bilinç ve kurumsal aidiyet duygusunu da yerinde görüyoruz.

Akreditasyon konusunda, özellikle tıp, sağlık ve mühendislik alanlarında üniversite önemli mesafe kat etmiş.
Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Basın-Yayın Müdürlüğü oldukça başarılı bulunmuştur. Web sayfasının içeriği, güncellenmesi, bilgi paylaşımının niteliği ve hızı ve şeffaflık düzeyi oldukça yüksek. Bu konuda da üniversite mesafe kat etmiş durumdadır”.

Prof. Dr. Nihat Berker, raporunda Erciyes Üniversitesi’nin iyileştirilmesi gereken yönlerini ise, mezunlarla ilgili güçlü bir ağ kurulması, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, stajların gerçek manada yapılması ve sanat ve sosyal bilimlere daha çok önem verilmesi şeklinde sıraladı.

Raporun okunmasının ardından takım üyeleri, katılımcıların sorularını yanıtladı. Kurumsal Dış Değerlendirme takım üyelerine Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven tarafından, üniversitemizi ziyaretleri anısına çini vazo takdiminin ardından toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında Değerlendirme Takımı üyeleri ve katılımcılar senato salonu fuaye alanında, uzun süre ikili sohbet etme ve bilgi paylaşımı fırsatı buldular.

Yükseköğretim Kalite Kurulu adına Üniversitemizdeki çalışmalarını tamamlayan Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Başkanı ve üyeleri, Rektör, Rektör Yardımcıları ve Kalite Komisyonu Koordinatörleri tarafından uğurlandılar.  

Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı tarafından hazırlanacak ayrıntılı rapor, Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunulacak ve üniversitemizle paylaşılacak. Daha sonra, gerekli görülürse kurum tarafından “30 gün cevabı” adı altında maddi hatalar konusunda düzeltme talep edilebilecek. Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu kesinlik kazandıktan sonra, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve Üniversitemiz web sayfalarından kamuoyuna ilan edilecek.


Video için tıklayınız

Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde Saha Ziyaretleri Tamamlandı
Toplam 1958 görüntüleme
22 Şubat 2017 Çarşamba
Duyuru ve Haberler
  1 2 3 4 5  ...   
2015 - 2017 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi