Akademik Başarı ve Haberler
A+ A-
Tıp Fakültesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Mühendislik, Eczacılık, Ziraat, Veteriner, Fen Fakültesi ve ERNAM Öğretim Üyelerine TÜBİTAK 1002 Proje Desteği

Yürütücülüğünü Tıp Fakültesi  Prof. Dr. İsmail DURSUN’un yaptığı ve araştırmacı olarak Cevat YAZICI, Didem BARLAK KETİ, İnayet GÜNTÜRK, Ayşe Seda PINARBAŞI, Neslihan GÜNAY, Sibel YEL ''Üriner Sistemin Konjenital Ürolojik Anomali İle Takip Edilen Kronik Böbrek Hastalarinda İdrar Dkk3 Düzeyi İle Renal Hastalik Progresyon İlişkisinin Değerlendirmesi '' isimli proje

Yürütücülüğünü Tıp Fakültesi  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi  Doç. Dr. İbrahim KARAMAN' ın yaptığı ve araştırmacı olarak Doç. Dr. Arzu Hanım YAY, Doç. Dr. Yeşim AKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YETKİN, Uzm. Dr. Ali Eray GÜNAY, Arş. Gör. Dr. Alparslan YAZICI, Arş. Gör. Dr. İbrahim ERKAN’ın yer aldığı ''Ratlar'da Deneysel Siyatik Sinir Hasarında Fisetin' in İyileşme Üzerine Etkileri'' isimli proje


Yürütücülüğünü Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Veysel TURAN'ın, araştırmacılığını Seyrani Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman SÖNMEZ'in yaptığı "Krom Ile Kirlenmiş Topraklarda Nanopartikül Uygulamasının Topraklarda Krom Immobilizasyonu Ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi" isimli proje,

Yürütücülüğünü Seyrani Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan CANHİLAL'in yürütücüsü olduğu, araştırmacılığını da Arş. Gör. Ebubekir YÜKSEL'in yaptığı "Patates Böceği Mücadelesinde Ülkemiz Yerel Entomopatojen Nematodlarının Sahip Olduğu Simbiyotik Bakterilerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması" isimli proje,

Yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Toygun DAĞDEVİR’in yaptığı, danışmanlığını öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN’ın yaptığı “İçerisinden Grafen Nano Partikül Katkılı Su Geçen Boru İçerisinde Modifiye Edilmiş Bükülmüş Levhalar ile Isı Transferi İyileştirmesinin Deneysel Olarak Araştırılması” isimli proje,

Yürütücülüğünü Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Meryem EROL'un yaptığı ve araştırmacı olarak Prof. Dr. Özlem TEMİZ ARPACI, Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Eren DEMİRPOLAT ve Arş. Gör. İsmail ÇELİK 'in yer aldığı " Benzoksazol Yapısı Taşıyan Bazı Yeni Bileşiklerin Tasarımı, Moleküler Docking Çalışması, Sentezi İle EGFR ve VEGFR-2 Kinaz Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi" isimli proje,

Yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Adem GÜNEŞ'in yaptığı ve araştırmacı olarak Prof. Dr. Osman SÖNMEZ, Doç. Dr. Serkan ŞAHAN ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan UZUN'un yer aldığı "Organomineral Gübre Uygulamalarının Kireçli Topraktaki Fosfor Fraksiyonları Üzerine Etkisi" isimli proje,

Yürütücülüğünü Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın ALAN’ın yaptığı ve araştırmacı olarak Prof. Dr. Bilal AKYÜZ, Doç. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR, Doç. Dr. Emel ALAN, Doç. Dr. Korhan ARSLAN, Arş. Gör. Dr. Esma Gamze AKSEL ve Arş. Gör. Fadime DALDABAN’ın yer aldığı "Lipopolisakkarit ve Lipoteikoik Asit ile İndüklenmiş Akkaraman ve Romanov Irkı Kuzuların Lenf Düğümlerinin Mikroanatomik Karşılaştırılması ve Bu İndüklenme Sonucunda Etkili İmmün Moleküllerin İncelenmesi" isimli proje,  

Yürütücülüğünü  Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulcabbar SÖNMEZ’in yaptığı "Dörtlü Band Matrisinin Etki Alanı ile Elde Edilen Dizi Uzayları Üzerinde Kompakt Operatörler" isimli proje,

Yürütücülüğünü Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERNAM) Öğr. Gör. Dr. Menekşe ŞAKİR’in, danışmanlığını Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖNSES'in yaptığı ve araştırmacı olarak Öğr. Gör. İlker TÖRÜN'ün görev aldığı "Anti-Sahtecilik Uygulamaları İçin Tekrar Edilemeyen Görünmez Güvenlik Etiketlerinin Geliştirilmesi" başlıklı proje,

Yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Fatma UYSAL ÇİLOĞLU'nun yaptığı, danışmanlığını Prof. Dr. Mahmut TOKMAKÇI'nın yaptığı ve araştırmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDIN ve Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN'ın görev aldığı ''Metisilin Dirençli ve Duyarlı Staphylococcus  Aureus Suşlarının Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Saçılması Üzerinden Derin Sinir Ağları ile  Hızlı Tespiti'' isimli proje TÜBİTAK 1002 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.
 

Öğretim Elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Toplam 4506 görüntüleme
30 Aralık 2019 Pazartesi
Akademik Başarılar
  1 2 3 4 5  ...   
2015 - 2020 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi
ERUDM