Genel Sekreter Yardımcıları
A+ A-
Genel Sekreter Yardımcıları
Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı V.
Fikret KARA Okutman Talat Hakan ERDEM
fkara@erciyes.edu.tr herdem@erciyes.edu.tr
İLETİŞİM İLETİŞİM
Rektörlük Binası 3.Kat
Telefon: +90352 4375255-(10040 Dahili)
Rektörlük Binası 3.Kat
Telefon: +90352 4375255-(10040 Dahili)
   
       Genel Sekreterlik ilgili kanunlarda tanımlanan görevlerini yine aynı mevzuat ile kurulmuş aşağıda belirtilen Daire Başkanlıkları ve birimler aracılığıyla yerine getirir.

Birimler
-Tıp Fakültesi Hastaneler Başmüdürlüğü
-Hukuk Müşavirliği
-Yazı İşleri Müdürlüğü
-Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
-Bilgi Edinme Birimi
-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Daire Başkanlıkları
-Personel Daire Başkanlığı
-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
-Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
 
2015 - 2018 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi