Genel Sekreter
A+ A-
Genel Sekreter

Genel Sekreter V.
Dr. Öğr. Üyesi  Akın ÜNAL 
unala@erciyes.edu.tr
 
GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreterlik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulmuş bir yönetim örgütüdür.

İLETİŞİM
(Rektörlük Binası 3.Kat) Tel No: 4374921-(10040 Dahili) Faks :4374931 E-Posta: gensek@erciyes.edu.tr 

GÖREVLER
Üniversite genel sekreteri, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter;
• Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek.
• Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.
• Basın ve halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
• Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
• Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
görevlerini yürütür.
 
2015 - 2018 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi