×
×
AKADEMİK BAŞARI
Fen, Hukuk, Edebiyat, İlahiyat, Eğitim, Veteriner ve Ziraat Fakültesi,Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerimizin Ulusal Kitap Çalışmaları

HABERLER
Fen, Hukuk, Edebiyat, İlahiyat, Eğitim, Veteriner ve Ziraat Fakültesi,Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerimizin Ulusal Kitap Çalışmaları

Üniversitemiz Fen, Hukuk, Edebiyat, İlahiyat, Veteriner ve Ziraat Fakültesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerimizin aşağıda listelenen ulusal kitap çalışmaları yayımlanmıştır. 

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

"Bilimsel Gerçeklerle Apiterapi" - Prof. Dr. Sibel Silici (Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

"Osmanlı'da Sosyal Sınıf ve Kimlikler" - Prof. Dr. Kudret Altun (Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü"

"Yıldız Rüzgarları" - Doç. Dr. Mehmet Tanrıver (Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü)

"Demokrasi Teorisi Açısından Başkanlık / Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Demokratiklik Değeri" - Doç. Dr. Cengiz Gül (Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

"Darülhayr-i Âli" - Doç. Dr. Hikmet Zeki KAPCI (Edebiyat Fakültesi)

"
Kayseri Alevileri 1" - Kitap Editörlüğü - Doç. Dr. Ali Selçuk (Edebiyat Fakültesi  Türk Halk Bilimi Bölümü) / Dr. Öğr. Üyesi Aziz Altı (Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü) 

"Ateist Çevrelere Göre S / Zorunlu Din Dersleri" - Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş (İlahiyat Fakültesi) 

"Gelibolulu Mustafa Âli - Künhü'l-Ahbar" - Prof. Dr. Ali Çavuşoğlu (İlahiyat Fakültesi) 

"Veteriner Anestezisi" - Doç. Dr. Nusret Apaydın (Veteriner Fakültesi)

"Din Eğitimi Bilimi" - Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın (İlahiyat Fakültesi)

"Kültürlerarası Din Eğitimi Bilimi" - Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın (İlahiyat Fakültesi)

"Hz. Muhammed Devletten Medeniyete" - Prof. Dr. Şefaattin Severcan (İlahiyat Fakültesi)

"Hz. Muhammed Devletten Devlete" - Prof. Dr. Şefaattin Severcan (İlahiyat Fakültesi)

"Hz. Muhammed İslam Daveti Mekke" - Prof. Dr. Şefaattin Severcan (İlahiyat Fakültesi)

"Hz. Muhammed ve Kurtuluş Çağrısı" - Prof. Dr. Şefaattin Severcan (İlahiyat Fakültesi)

"Rü’yetullah: Akıl Ayinesinde Cemalullahı Seyreylemek" - Prof. Dr. Temel Yeşilyurt (İlahiyat Fakültesi)

"Din Eğitimi" - Prof. Dr. Süleyman Akyürek (İlahiyat Fakültesi)

"Din Öğretimi Yöntemleri" - Prof. Dr. Süleyman Akyürek ve Doç. Dr. Mehmet Korkmaz (İlahiyat Fakültesi)

"Sözlükbilim ve Tefsir -Tehzîbü’l-Lüga Örneği" - Doç. Dr. Mustafa Karagöz (İlahiyat Fakültesi)

"Osmanlı’nın Son Döneminden Nahve Dair Üç Eser" - Doç. Dr. Abdülkadir Bayam (İlahiyat Fakültesi)

"Arap Dilinde Gazap" - Doç. Dr. Abdülkadir Bayam (İlahiyat Fakültesi)

"Sicilya’da Hadis" - Doç. Dr. Süleyman Doğanay (İlahiyat Fakültesi)

"Kindi’den Cürcani’ye İslam Felsefesi ve Kelamda Zaman" - Doç. Dr. Murat Serdar (İlahiyat Fakültesi)

"Çağdaş Bir Tecvid Denemesi" - Dr. Ögr. Ömer Özbek (İlahiyat Fakültesi)

"Karşılaştırmalı Kıraat İlmi Meseleleri" - Dr. Ögr. Ömer Özbek (İlahiyat Fakültesi)

"Medya ve İslamofobi" - Araştırma Görevlisi Dr. Derviş Dereli (İlahiyat Fakültesi)

"Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar" - Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın, Doç. Dr. Cemil Osmanoğlu ve Dr. Ögr. Ömer Özbek (İlahiyat Fakültesi)

"Medya ve İslamofobi" - Araştırma Görevlisi Dr. Derviş Dereli (İlahiyat Fakültesi)

"İlim ve Eğitim Ahlakı" / Muhammed b. Mesud et-Tarnabati / "Buluğu Aksa’l-Meram" - Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın (İlahiyat Fakültesi)

"el-Fevaidu’l-Hakaniyye" / Şirvani - Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Dr. Öğr. Üyesi Salih Yalın, Doç. Dr. Davut İltaş, Prof. Dr. Yunus Apaydın, Prof. Dr. Yavuz Fırat, Dr. Ogr. Üyesi Osman Bayder ve Öğr.Gör. Dr. Hakkı Tekin (İlahiyat Fakültesi)

"Metafiziğe Giriş" / Molla Sadra / "Kitabu’l-Meşa’ir" - Prof. Dr. A. Kamil Cihan ve Dr. Salih Yalın (İlahiyat Fakültesi)

"İlimleri Mertebeleri" / İbn Hazm - Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan (İlahiyat Fakültesi)

"Ateşin Mürekkebi" / Katharine Branning - Prof. Dr. Ali Çavuşoğlu (İlahiyat Fakültesi)

"Delaletü’l-Hairin" / İbn Meymun - Dr. Osman Bayder, Dr. Özcan Akdağ (İlahiyat Fakültesi)

"İslam İnancının Ana Umdeleri" / Ebu’l-Berekat en-Nesefi’nin el-Umde - Prof. Dr. Temel Yeşilyurt (İlahiyat Fakültesi)

"Beş Risale" / İbn Hazm - Doç. Dr. Murat Serdar (İlahiyat Fakültesi) 

‘‘Paramedik”- Dr. Mehmet DOĞAN (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)


13 Aralık 2019 Cuma
Toplam 0 görüntüleme
Diğer Haberler