Engelsiz Kampüs Birimi
A+ A-
Engelsiz Kampüs Birimi
ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ HİZMETLERİ
Erciyes Üniversitesi aşağıda sıralanan hizmetlerin üniversite öğrencileri ve çalışanları için Engelliler Danışma ve Destek Hizmetleri aracılığı ile sağlamaya çalışır.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN GEREKEN HİZMETLER:

• Engelli Bireyler için Gereken Hizmetler:
• Programlara ve hizmetlere erişimde eşitlik
• Erciyes Üniversitesi Engelliler Komisyonu, Birimi ve Rektörlük aracılığı ile engellilere göre uygun öğrenme yöntemlerinin sağlanması
• Revir aracılığı ile sağlık hizmetlerinin sağlanması
• Üniversitede yurtlarında kalma konusunda öncelik
• Kayıt İşleri aracılığı ile ders yeri değişikliği konusunda verilen hizmetlerinin sağlanması
• Burs Ofisi aracılığı ile burs sağlanması konusunda öncelik
• Burs Ofisi aracılığı ile öğrenci asistanlarının sağlanması
• Yemek Hizmetleri aracılığı ile özel perhiz yemeğinin sağlanması
• Yapı İşleri aracılığı ile erişilebilir düzenlemelerin yapılması
 
Görme Engelli Öğrenciler için Gereken Hizmetler:
 
• Okuma, not alma ve diğer yardımlar
• Kütüphane aracılığıyla kütüphane ve laboratuvar desteği yardımı
• Alternatif formda materyallerin sağlanması (örneğin, e-metinler, braille alfabesi, teyp)
• Kütüphane aracılığı ile internet kaynaklı materyallerin sağlanması
• Yerleşke Oryantasyonu ve "Bağımsız Hareket"eğiyimin verilmesi
• Kütüphanede braille okuma odaları
• Kampüs ulaşım haritasının kullanımı
• Kampüsteki önemli kavşalara sesli trafik lambaları
 
Fiziksel Engelli Öğrenciler için Gereken Hizmetler:
 
• Not alınması, laboratuar yardımı
• Yapı ve inşaat alanlarının düzenlenmesi
• Kampüs binalarına rampa ve asansör ile ulaşım
• Kampüs içi erişim kolaylığı
• Kampüs içinde tuvaletlerin erişilebilir olması
• Erişimi uygun olmayan binalardaki derslerin ve diğer aktivitelerin yerlerinin tekrar düzenlenmesi
• Erişilebilir binaların olduğu haritalar
• Kampüs boyunca bulunan kaldırımlarda erişimi bütünüyle sağlayan rampaların olması
• Erişilebilir park etme alanlarının bulunması

İşitme Engelli Öğrenciler için Gereken Hizmetler:
 
• Not alıcılar (Notetakers)
• Tele-konferans sistemlerinin sağlanması
• Kampüsteki konaklama (yurtlarda) birimlerinde değişikliklerin yapılması
• Görsel (görülebilir) yangın alarmları
 
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler için Gereken Hizmetler:
 
• Derslerde not alınması, teybe kayıt yapılması
 
Psikiyatrik ve Psikolojik Sorunları olan Öğrenciler için Gereken Servisler:
 
• Revirde psikiyatrist
• Engeli bulunan öğrenciler ile akademik ve idari personelin kampüs hayatını kolaylaştırmak, engelli öğrencilerin öğrenimlerini destekleyici idari düzenlemeleri planlamak ve gerektiğinde icrasını üstlenmek, engelli öğrencilerin sosyal açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için üniversitemizdeki etkinliklerden faydalanmalarını ve bu etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik edici çalışmalar yapmak
 
2015 - 2020 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi
ERUDM