×
×
Erciyes Üniversitesi Kampüs

Üniversite Ulusal Danışma Kurulu
Üniversite Ulusal Danışma Kurulu
HIZLI ERİŞİM
Üniversite Ulusal Danışma Kurulu


Üniversitemiz Senatosunun 01/12/2022 Tarihli ve 30 Sayılı toplantısında kabul edilen


            Erciyes Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi Madde-4 (1) (a) bendinde yer alan “a)Üniversite Ulusal Danışma Kurulu: Rektör veya bulunmadığı durumlarda görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Kalite Komisyonu Üyeleri, Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı ve Rektörün teklifiyle Senatonun onaylayacağı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile mezunların temsil ettiği en az 7 (yedi) dış paydaştan oluşur.” hükmü gereğince Üniversitemiz bünyesinde Ulusal Danışma Kurulu Üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Adı Soyadı Görevi-İletişim Bilgileri

YÖK
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü
Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Melikgazi Belediye Başkanı
Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ
Sanayi Odası Başkanı
Mehmet YALÇIN
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı
Ömer GÜLSOY
Ticaret Odası Başkanı
Dr. Türkmen Bahadır ARIKAN
Tabibler Odası Kayseri Şubesi
Şeyhi ODAKIR
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Prof. Dr. Ahmet ALBAYRAK (Mezun Temsilci)
TRT Yönetim Kurulu Başkanı
Banu ASLAN (Mezun Temsilci)
Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü
Dr. Enver Sinan KARAKAŞ (Mezun Temsilci)
Elliott Company, Nevada, ABD
Uğur AYDOĞAN (Mezun Temsilci)
Eti Maden A.Ş. Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Prof. Dr. İlhami ÇELİK (Mezun Temsilci)
SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Eski Kamu Hastaneleri Başkanı
Dr. Ömer TARHAN (Mezun Temsilci)
Kadirli Belediye Başkanı
İrfan PÜSKÜLLÜ (Mezun Temsilci)
İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Abidin ÖZKAYA(Mezun Temsilci)
Sanayi Odası Meclis Başkanı
Alper ÖZKAYA(Mezun Temsilci)
Has Çelik Grubu Yönetim Kurulu Üyesi