×
×


ERÜ Protokol Listesi
Erciyes Üniversitesi Protokol Listesi
HIZLI ERİŞİM
Erciyes Üniversitesi Protokol Listesi

Güncelleme Tarihi: 30.05.2023


ADI-SOYADI GÖREVİ E-MAİL DAHİLİ NO
REKTÖRLÜK ÜST YÖNETİMİ
Prof. Dr. Fatih ALTUN
Rektör ozelkalem@erciyes.edu.tr 10000
Prof. Dr. Oktay ÖZKAN
Rektör Yardımcısı rektoryardimciligi@erciyes.edu.tr 10020
Prof. Dr. Sultan TAŞCI
Rektör Yardımcısı rektoryardimciligi@erciyes.edu.tr 10021
Prof. Dr. M. Hakan POYRAZOĞLU
Rektör Yardımcısı
rektoryardimciligi@erciyes.edu.tr
10025
Prof. Dr. İbrahim NARİN Genel Sekreter V.
gensek@erciyes.edu.tr
10040
DEKANLAR
Prof. Dr. Cemal Alper KEMALOĞLU
Tıp Fakültesi Dekan V.
tipdekanlik@erciyes.edu.tr 23000
Prof. Dr. Faik BİLGİLİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı iibf@erciyes.edu.tr 30000
Prof. Dr. Ahmet Alper ÖNER
Mühendislik Fakültesi Dekanı V.
mfdekanlik@erciyes.edu.tr 32000
Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN İlahiyat Fakültesi Dekanı
ilahiyat@erciyes.edu.tr 31000
Prof. Dr. Özen TOK Edebiyat Fakültesi Dekan V.
edebiyat@erciyes.edu.tr 33500
Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ Fen Fakültesi Dekanı fen@erciyes.edu.tr 33000
Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI Mimarlık Fakültesi Dekan V.
mimarlik@erciyes.edu.tr 35000
Prof. Dr. Nazife Oya LEVENDOĞLU Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
gsfdekan@erciyes.edu.tr 34000
Prof. Dr. Abdullah İNCİ Veteriner Fakültesi Dekanı veteriner@erciyes.edu.tr 29500
Prof. Dr. Hüseyin Sinan TOPÇUOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
dent@erciyes.edu.tr 29000
Prof. Dr. Hakan AYDIN İletişim Fakültesi Dekan V.
iletisim@erciyes.edu.tr 36000
Prof. Dr. İbrahim BAYAZIT Eğitim Fakültesi Dekanı egitim@erciyes.edu.tr 37000
Prof. Dr. M. Betül YERER AYCAN Eczacılık Fakültesi Dekanı pharmacy@erciyes.edu.tr 28000
Prof. Dr. Burak ADIGÜZEL Hukuk Fakültesi Dekanı
hukuk@erciyes.edu.tr 38000
Prof. Dr. Ali ÜNLÜKARA
Ziraat Fakültesi Dekan V. ziraat@erciyes.edu.tr 38500
Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ
Turizm Fakültesi Dekanı turizm@erciyes.edu.tr 36500
Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı sbf@erciyes.edu.tr 28500
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı V.
havacilik@erciyes.edu.tr 41000
Prof. Dr. Erdoğan UNUR Spor Bilimleri Fakültesi Dekanıspbf@erciyes.edu.tr
43000
ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ
Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Müdürü V. genkokens@erciyes.edu.tr 47500
Prof. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
fenbilen@erciyes.edu.tr 46000
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü  sagens@erciyes.edu.tr 47000
Prof. Dr. Atabey KILIÇ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
sosbil@erciyes.edu.tr 46500
Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇORUH
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü
gse@erciyes.edu.tr 47800
Doç. Dr. Neslihan ALTUNCUOĞLU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü
ataturke@erciyes.edu.tr
47700
Prof. Dr. Hüseyin ARAK
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
ebil@erciyes.edu.tr
47600
Öğr. Gör. Ömer YILDIZ
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
bilgi@ydyo.erciyes.edu.tr
42002
Prof. Dr. Demet ÜNALAN
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
halilbayraktar@erciyes.edu.tr
40000
Öğr. Gör. Onur KORKMAZ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü adalet@erciyes.edu.tr 42250
HASTANE BAŞHEKİMLİK
Prof. Dr. Fatih HOROZOĞLU
Hastaneler Başhekimi eruhastaneleri@erciyes.edu.tr 20000
Doç. Dr. Sezer DEMİRBUĞA
Ağız-Diş-Çene Cerrahisi Hastanesi Başhekimi dent@erciyes.edu.tr 29003
Prof. Dr. Gültekin ATALAN Hayvan Hastanesi Başhekimi hayvanhast@erciyes.edu.tr 29610
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
Zafer ÇAĞLITALASLIGİLGenel Sekreter Yardımcısı V.
gensek@erciyes.edu.tr
10060HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ - DAİRE BAŞKANLARI
Faika BAŞOĞLU
Hukuk Müşaviri hukukmusavirlik@erciyes.edu.tr 11500
Dr. Öğr. Üyesi Tayyip ÖZCAN Bilgi İşlem Daire Başkan V. bidb@erciyes.edu.tr 10200
Cengiz Topel ERTAŞ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı. imid@erciyes.edu.tr 10300
Fidan IŞIK Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı kutdokb@erciyes.edu.tr 10400
Mustafa TOPAKTAŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı ogrenci@erciyes.edu.tr 10500
Dursun YAŞAR Personel Daire Başkanı personeldb@erciyes.edu.tr 10600
Metin AKGÖBEK Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı erusksd@erciyes.edu.tr 10700
Ali İhsan YILDIZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı strateji@gmail.com 10101
Oktay Musa KAYIRGA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V. yapiisleri@erciyes.edu.tr 10801
İbrahim KAYNAK İç Denetim Birimi Başkanı icdenetim@erciyes.edu.tr 10044
DEKAN YARDIMCILARI
Prof. Dr. Sibel Akın
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı tipdekanlik@erciyes.edu.tr 23000
Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜK
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Prof. Dr. Ayşe CİNGÖZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı iibf@erciyes.edu.tr 30000
Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Doç. Dr. Afşın Alper CERİT Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı mfdekanlik@erciyes.edu.tr 32000
Dr. Öğr. Üyesi Orhan KEKLİKCİOĞLU Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
 ilahiyat@erciyes.edu.tr  31000
Doç. Dr. Ömer ÖZBEK
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı


Dr. Öğr. Üyesi KENAN KOÇAK
Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı edebiyat@erciyes.edu.tr 33500
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Prof. Dr. Mikail AKBULUT Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı fen@erciyes.edu.tr 33000
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ARSLAN Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Doç. Dr. Özlem SÜMENGEN Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı mimarlik@erciyes.edu.tr 35000
Doç. Dr. Hale KOZLU Mimarlik Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Dr. Öğr. Üyesi Özlem DOĞAN
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı gsfdekan@erciyes.edu.tr 34000

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Prof. Dr. Murat KANBUR Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı veteriner@erciyes.edu.tr 29500

Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN

Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı    

Dr. Öğr. Üyesi Haydar ALBAYRAK 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı dent@erciyes.edu.tr 29000

Dr. Öğr. Üyesi Salih DÜZGÜN

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı   
Prof. Dr. Vahit İLHAN İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı iletisim@erciyes.edu.tr 36000
Doç. Dr. Fikret YAZICI İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Dr. Öğr. Üyesi Emre TOPRAK
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı egitim@erciyes.edu.tr 37000
Doç. Dr. Serhat AYDIN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Dr. Öğr. Üyesi Eren Demirpolat Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı egitim@erciyes.edu.tr 28000
Dr. Öğr. Üyesi İffet İpek BOŞGELMEZ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Doç. Dr. Ahmet Hulusi AKKAŞ
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı hukuk@erciyes.edu.tr 38000
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Prof. Dr. Serkan ŞAHAN
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ziraat@erciyes.edu.tr 38500
Doç. Dr. Adem GÜNEŞ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UMUR Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı turizm@erciyes.edu.tr 36500
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halit AKIN
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Prof. Dr. Salime MUCUK
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı sbf@erciyes.edu.tr 28500
Prof. Dr. Habibe ŞAHİN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı havacilik@erciyes.edu.tr 41100
Dr. Öğr. Üyesi Melih YILDIZ Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı    
Prof. Dr. Nazmi SARITAŞ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı havacilik@erciyes.edu.tr 43000
Doç. Dr. Serdar SUCAN Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı    
ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI
Prof. Dr. İmdat YÜCE
Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Müdür Yardımcısı genkokens@erciyes.edu.tr 47500
Prof. Dr.. Serpil TAHERİ Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Müdür Yardımcısı    
Prof. Dr. Mehmet Duran TOKSARI
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı fenbilen@erciyes.edu.tr 46000
Prof. Dr. Mehmet Gökhan HALICI
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı    
Prof. Dr. İsmail ÖÇSOY Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı sagens@erciyes.edu.tr 47000
Dr. Öğr. Üyesi Esra BALCIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı    

Doç. Dr. Mustafa TEMEL

Dr. Öğr. Üyesi Nail TANRIÖVEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

sosbil@erciyes.edu.tr 46500
Öğr. Gör. Ayşegül AYDIN
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı halilbayraktar@erciyes.edu.tr 40000
Doç. Dr. Ülfet ÇETİNKAYA Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı    
Dr. Öğr. Üyesi Levent DEĞİRMENCİOĞLU Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı leventd@erciyes.edu.tr 47800
Öğr. Gör. Melek ÇARKIT BOZDEMİR
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı bilgi@ydyo.erciyes.edu.tr 42000
Öğr. Gör. Zübeyde SAVAŞ
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı    
Öğr. Gör. Dr. İbrahim BOZBIYIK Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı ataturke@erciyes.edu.tr 47700
Doç. Dr. Erdem AKBAŞ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı ebil@erciyes.edu.tr 47600
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GİRGİN Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı    
Öğr. Gör. Melike URFALIER Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı adalet@erciyes.edu.tr 42250
FAKÜLTE - ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL SEKRETERLERİ
Ferhat YILDIZ
Tıp Fakültesi Fakülte Sekreter tip@erciyes.edu.tr 23000
Şerife TAŞCI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri iibf@erciyes.edu.tr 30000
İbrahim ŞENER Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreteri mfdekanlik@erciyes.edu.tr 32000
İzzet ASLAN İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri ilahiyat@erciyes.edu.tr 31000
Seyide ATAHAN
Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri edebiyat@erciyes.edu.tr 33500
İzzet DURGUT Fen Fakültesi Fakülte Sekreteri fen@erciyes.edu.tr 33000
Venhar ÇOKKEÇECİMimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri V mimarlik@erciyes.edu.tr 35000
Feridun ERAT Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Sekreteri gsfdekan@erciyes.edu.tr 34000
İsmail KARAKUŞ Veteriner Fakültesi Fakülte Sekreteri veteriner@erciyes.edu.tr 29500
Refiye TEMUR Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri dent@erciyes.edu.tr 29000
Osman TOSUN İletişim Fakültesi Fakülte Sekreteri iletisim@erciyes.edu.tr 36000
Halil KARAMÜDÜROĞLU
Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri egitim@erciyes.edu.tr 37000
Kemal ÖZDEN Eczacılık Fakültesi Fakülte Sekreteri pharmacy@erciyes.edu.tr 28000
Sultan KİBAR
Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri hukuk@erciyes.edu.tr 38000
Muhsin DOĞAN Ziraat Fakültesi Fakülte Sekreteri ziraat@erciyes.edu.tr 38500
İsmail BAŞERTurizm Fakültesi Fakülte Sekreteri turizm@erciyes.edu.tr 36500
Esma MURAT Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri sbf@erciyes.edu.tr 28500
Saadet ÇAKIR Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sekreteri havacilik@erciyes.edu.tr 41000
Murat BİLEN Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri spbf@erciyes.edu.tr 43000
Merve. ENGÜRAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
ataturke@erciyes.edu.tr
47700
Sami CAN
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri
ebil@erciyes.edu.tr
47600
Gülşen UZUNOĞLU
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri
fenbilen@erciyes.edu.tr
46000
Mehmet Caner GÖKDEMİR
Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Enstitü Sekreteri
genkokens@erciyes.edu.tr
47500
Nurgül ERYILMAZ
Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Sekreteri
gse@erciyes.edu.tr
47803
Hasan Basri GÖKBELEN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri
sagens@erciyes.edu.tr
47000

Hatice KASIMBAŞOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri
sosbil@erciyes.edu.tr
46500
Aslıhan YURTLU Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreter halilbayraktar@erciyes.edu.tr 40000
Abdurrahman HAMURCU
Yabancı Diller Yüksekokul Sekreteri bilgi@ydyo.erciyes.edu.tr 42000
Fahriye ÖNER Adalet Meslek Yüksekokulu Sekreteri adalet@erciyes.edu.tr 42250
REKTÖRLÜĞE BAĞLI MÜDÜRLER
Tacim DEMİRTAŞ Döner Sermaye İşletme Müdürü satinalma1@erciyes.edu.tr 23075
Doç. Dr. Arda BORLU İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü erisgem@erciyes.edu.tr 10054

Yazı İşleri Müdürü yaziisleri@erciyes.edu.tr 10070
Mustafa KAZMİROĞLU Özel Kalem Müdür V. ozelkalem@erciyes.edu.tr 10000
Hüseyin ÖZCAN Koruma ve Güvenlik Müdür V. guvenlik@erciyes.edu.tr 15500
Hasan Hüseyin BULU Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu basinyayin@erciyes.edu.tr 10090
Hacı MORTAŞ Sivil Savunma Uzmanı sivilsavunma@erciyes.edu.tr 11550