×
×
Erciyes Üniversitesi Kampüs

Misyon - Vizyon ve Temel Değerler
Misyon - Vizyon ve Temel Değerler
HIZLI ERİŞİM
Misyon - Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Erciyes Üniversitesi; uluslararası standartlarda akredite eğitim ve öğretim hizmetleri sunan, Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi bilgi ve teknoloji üreten, ürettiği bilgi ve teknolojiyi toplumsal katkıya dönüştüren, faaliyet alanlarında öncü, temel değerlerine bağlı ve çevreye duyarlı bir üniversitedir.

Vizyon

Mezunlarıyla daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunan, Ar-Ge faaliyetleriyle yenilikçi bilgi ve teknoloji üretimindeki öncü olma rolünü sürdürülebilir kılan, bütün alanlarındaki bilimsel çalışmalarını topluma katkı olarak sunan, tercih edilen ve mensubu olmaktan gurur duyulan, Türkiye’de ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer almaktır.

Temel Değerler

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK

Öğretme ve tartışma özgürlüğü, araştırma yapma ve sonuçlarını yayma ve yayımlama özgürlüğü, kişinin çalıştığı akademik kurum veya sistem hakkında özgürce düşüncelerini ifade etme özgürlüğü ve mesleki veya temsili akademik çalışmalara katılma özgürlüğü


EVRENSELLİK
Faaliyet alanlarında, evrensel normlarla hareket etme ve uluslararası saygın bir kurum olmaya çalışma, dünya genelindeki üniversiteler ile daha fazla etkileşim ve işbirliği içinde olma, yabancı öğrenciler ve akademisyenler için çekici bir üniversite ve uluslararası işbirliğine dayalı girişimler için güçlü bir ortak olma


ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK VE OBJEKTİFLİK
Karar ve hizmet süreçlerinin önceden bilinir ve açık olmasını sağlama, alınan karar ve bilgilere ulaşılmasına imkan verme, öğrencilere, mezunlara, personele, destekçilere, kaynaklara, çevreye ve topluma karşı sorumlulukların farkında olma, bilimsel bilgiyi üretmede ve yaymada objektif olma


İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA
Akademisyenler arası, üniversiteler arası, üniversite-sanayi, üniversite-kamu kurum ve kuruluşları, toplum-üniversite işbirliği ve takım çalışması


DUYARLILIK
Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli, manevi ve insani değerlere, temel hak ve özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, kültürel mirasa ve doğal çevreye karşı duyarlı olma


MÜKEMMELİYETÇİLİK
Liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı faaliyetlerini sürekli iyileştirme ve en üst seviyede yürütme


LİYAKAT VE YETKİNLİK
Çalışmayı destekleme, başarıyı takdir etme, liyakatı esas alarak öğrenci ve personel alımı, atama ve yükseltme ile diğer ölçme değerlendirme süreçlerini nesnel standartlar temelinde yapılandırma ve yürütme