×
×
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri

Üniversite Uluslararası Danışma Kurulu
Üniversite Uluslararası Danışma Kurulu
HIZLI ERİŞİM
Üniversite Uluslararası Danışma Kurulu


Üniversitemiz Senatosunun 01/12/2022 Tarihli ve 30 Sayılı toplantısında kabul edilen


            Erciyes Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi Madde-4 (1) (b) bendinde yer alan “b) Üniversite Uluslararası Danışma Kurulu: Rektör veya bulunmadığı durumlarda görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Kalite Komisyonu Koordinatörü ve Rektörün teklifiyle Senatonun onaylayacağı yurt dışındaki Üniversite ve/veya Araştırma Merkezlerinde görev yapan, alanında başarılı ve kabul görmüş çalışmaları bulunan uluslararası seçkin bilim insanlarından oluşan en az 10 (on) dış paydaştan oluşur.” hükmü gereğince Üniversitemiz bünyesinde Uluslararası Danışma Kurulu Üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Adı Soyadı Üniversite/Merkez
Professor Tanju Karanfil
Clemson University, USA
Professor Yaşar Onel
University of Iowa, USA
Professor İbrahim Tarık Özbolat
Penn State University, USA
Professor Michael Wurm
Gutenberg University in Mainz, Germany
Professor Robert (Bob) Svoboda
University of California-Davis, USA
Professor John A. Rogers
Northwestern University, USA
Professor Xian Huang
Tianjin University, China
Professor Olcay Y Jones
Walter Reed National Military Medical Center (WRNMMC), USA
Assoc. Professor Deniz Peker
Emory University, Atlanta, USA
Professor Tamer Kahveci
The University of Florida, USA
Professor Weihong Tan
Hunan University, China