Duyurular
A+ A-
TÜBİTAK ARDEB Proje Başvurularında Fikri Hak Sahipliği Formu

Değerli Araştırmacımız,

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 04.04.2019 tarih ve 8 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda; "Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları" nda yapılan değişiklik gereğince, proje ekibinde yer alan kişilerin projenin yürütüleceği kurum/kuruluş ile yaptıkları protokole göre belirlenmiş olan gerçek/tüzel kişi(ler), projenin yürütülmesi esnasında veya sonucunda bir fikri ürünün ortaya çıkması durumunda verecekleri ‘Fikri Ürün Bildirim Formu’  ile bu fikri ürün üzerinde hak sahibi olabilecektir.

Olası fikri hak başvurusu esnasında, başvuru sahipleri için kolaylık sağlamak amacıyla, "TÜBİTAK-ARDEB Projesi Fikri Ürünleri Üzerinde Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü  " başlıklı bir protokol taslağı hazırlanmış ve ilgili programların web sayfalarında "Başvuru Formları" başlığı altına konulmuştur. Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan tüm programlara 01/10/2019 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, söz konusu protokolün ıslak imzalı hali "Proje Başvuru Sistemi (PBS)"ne yüklenmesi zorunlu olacaktır (01/10/2019 tarihinden önce açılmış olan uluslararası işbirliği çağrıları hariç).

Bahse konu protokolün 6.maddesindeki Fikri Ürün Hak Sahipliği Beyan ve İmza Tablosundaki hak sahipliği oranı %100 kurum olacak şekilde doldurulacaktır. Bu aşamadan sonra, fikri/sınai hak başvurularının yapılması ve olası gelir elde edilmesi durumunda gelir dağılımı; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile 23.03.2018 tarihli T.C. Erciyes Üniversitesi Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknoloji Transferi Politika Ve Esasları uyarınca değerlendirilecektir.

 

Rektörlük

 

Toplam 1339 görüntüleme
23 Eylül 2019 Pazartesi
Duyuru ve Haberler
  1 2 3 4 5  ...   
2015 - 2020 © ERÜ Web İçerik Yönetim Sistemi
ERUDM