×
×
AKADEMİK BAŞARI
Mühendislik, Veteriner ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerine TÜBİTAK 3501 Proje Desteği

HABERLER
Mühendislik, Veteriner ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerine TÜBİTAK 3501 Proje Desteği

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DÖRDÜNCÜ’nün yürütücüsü olduğu, danışmanlıklarını Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yile HU'nun yaptığı "Bir ve İki Yönlü Fonksiyonel Olarak Kademelendirilmiş Yapılarda Oluşan Hasarların Peridinamik Teorisi Kullanılarak İncelenmesi" konulu TÜBİTAK 3501 projesi ile

Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aykut GRAM'ın "3501-Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na sunmuş olduğu 219O063 kodlu "Koyun Luteal Endotel Hücrelerinde (Olendo) Lipopolisakkarit (Lps) İle İlişkili Yangısal Mekanizmanın Araştırılması" isimli projesi ile


Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ'nin "Rasyonda Farklı Yağ Kaynağı ve Teknolojik Formları Kullanımının in-vivo ve invitro Ruminal Biyohidrojenasyona ve Sütte Yağ Asidi Profilinine Etkisinin Belirlenmesi" isimli projesi TÜBİTAK 3501 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


08 Kasım 2019 Cuma
Toplam 0 görüntüleme
Diğer Haberler