×
×
HABERLER
Üniversitemizin Sempozyum Konsorsiyumunda Yer Aldığı “3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu” Gerçekleştirildi
HIZLI ERİŞİM

HABERLER
Üniversitemizin Sempozyum Konsorsiyumunda Yer Aldığı “3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu” Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara Bilim Üniversitesi, Üniversitemiz ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen “3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu” gerçekleştirildi.

Ankara ATO Congresium’da “Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam” temasıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin,  Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversitemiz Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vahid İlhan ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan  Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun, İslamofobi kavramı, İslam’a ve mensuplarına karşı duyulan ön yargı ve ayrımcılık temelli korkuyu ifade ettiğini söyledi.

Rektörümüz Altun, "İslam ve fobi kelimelerinin birleşiminden oluşan ve İslam’a/Müslümanlara yönelik negatif düşünce ve eylemleri ifade eden İslamofobi, yabancı düşmanlığı olan Zenofobi kelimesi ile ilişkilendirilmekte ve yabancılara karşı duyulan korku, düşmanlık gibi anlamlarla benzerlik göstermektedir. İslamofobi, farklılığa sahip kişilere, herhangi bir gerçekliğe dayanmayan, ötekiyi yok etme kaygısı üzerine inşa edilen, olumsuz kelime ve kavramlarla çerçevelenen bakış açısını yansıtan yabancı korkusu ile ilişkilendirilse de esasında İslam dininden ve Müslümanlardan kaçma, kaçınma ve korkma tutum ve davranışlarını ihtiva etmektedir. Müslümanların temel haklarını ihlal edici bir yaklaşımı içeren ön yargıya dayalı İslamofobik bakış açısı ve tutumlar; Müslümanlara yönelik sosyal, politik, ekonomik ve kültürel alanlarda ayrımcılık, dışlama, şiddet, ötekileştirme ve nefret söylemi gibi suç unsurlarına yol açmaktadır” dedi.

İslamofobik bakış açısının, söylemlerin ve politikaların oluşmasında medyanın büyük bir etkisi olcduğuna dikkat çeken Rektörümüz Altun, şunları kaydetti: “Özellikle uluslararası medyada sıkça karşılaştığımız İslamofobik içerikler bu durumun en önemli göstergesidir. Terör ve şiddet olaylarını sürekli olarak İslam dini ve Müslümanlarla ilişkilendirerek gösteren televizyon programları, dergi ve gazete haberleri; Müslümanları şehvet düşkünü, gerici, yobaz, barbar olarak resmeden ve çeşitli tiplemeler üreten sinema yapımları; kriz dönemlerinde haber haline getirilen ve basmakalıp yargılarla çerçevelenen Müslümanlarla ilgili yapımlar; İslam dinine ait kelime ve kavramların, İslami giyim ve görünüme sahip Müslümanların radikalize edilerek terör ile ilişkilendirilip sunulduğu bilgisayar oyunları; temel insan haklarına aykırı içerikler üreten mizahi yayınlar, İslamofobinin üretiminde medyanın işlevsel karakterini açık bir şekilde göstermektedir. Sosyal ve siyasal hayatı olumsuz etkileyen ve küresel bir sorun haline gelen İslamofobi, bilimsel ve politik ortamlarda konuşulan ve tartışılan bir mesele olarak varlığını sürdürmektedir. Bu sorunu ele alan ve medya ile ilişkiselliğini tartışan çalışmaların, bilimsel organizasyonların önemi ise giderek artmaktadır. Bu noktada ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekme, bu probleme yönelik çözüm önerisi getirebilme çabaları oldukça önem arz etmektedir.Bu bağlamda, son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gibi önemli kamu kurumlarının bir konsorsiyum halinde İslamofobi ile mücadele çabalarına önemli katkı sunduğu gözlenmektedir. İslamofobiyle mücadele hususunda yapılan bu çalışmaların akademik koordinasyonuna Erciyes Üniversitesi olarak dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyor ve sürece yönelik farkındalık çalışmalarına temel oluşturacak akademik bilgi birikimine katkı sunmaya çalışıyoruz.”

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmalarının ardından forum akademik sunumlar ile devam etti.

2 gün sürecek olan forumda, “Nefret Söylemi ve İslamofobi”, “Yalan haber ve İslamofobi”, “Kültürel Irkçılık ve İslamofobi” konularında akademik sunumlar gerçekleştirilecek.
10 Nisan 2023 Pazartesi
Toplam 0 görüntüleme
DİĞER HABERLER